TEKNIKKER OG PRINCIPPER I OUGI NO KAI

Et bjerg af viden

I Ougi No Kai følger vi den japanske tradition for ’jikiden’ – den direkte transmission af ’mysterier’ fra lærer til elev. Ougi No Kais viden overleveres kun mundtligt fra grundlæggeren til den enkelte elev i træningen og er fortrolig viden der ikke må anvendes uden for træningen eller gives videre til ikke-medlemmer.

Billede af teknik

Bjerg-modellen er en skitse over de elementer vi arbejder med.

Bjergets fundament udgøres af Aiki-basis - principperne og teknikkerne for kroppens struktur og arbejde. I arbejdet med Aiki-basis kan der skabes aiki i egen krop der ledes over i modstanderens krop og overvinder modstanderen. Aiki-basis er en forudsætning for al træning i Ougi No Kai.

Bjergets midte er de almene principper der anvendes under udførelsen af teknikker.

Bjergets top er teknikkerne – parader, kast, ledlåse og slag. Teknikkerne trænes på fire niveauer, fra jujutsu niveau op til skjult niveau hvor teknikken kun vanskeligt spottes af øjet.

Basis fører til aiki